MOSTY NIESZCZĘSNE

Wertuję „Gazetę Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” z wtorku 21 maja 1816 r. Gazeta kierowana była do czytelnika o nieco szerszych horyzontach, toteż mniej bawi, a więcej informuje i uczy.

Całą pierwszą stronę zajmuje elektryzujące streszczenie odczytu niejakiego W. S. Majewskiego o Języku i literaturze Sanskrytu, tudzież o pewnym powinowactwa stopniu tegoż języka z Słowiańskim. Dalej mamy obszerny tekst o rocznicy „powrotu do Paryża N. Króla” po klęsce „Karła trój-kolorowego”. Później coś o biskupie Canterbury, który „dał ślub jego Królewiczowskiej Mości Karolinie”. Niestety moje horyzonty nie są wystarczająco szerokie, więc lektura kilku zaledwie stron poczyna mnie nużyć.

Przeskakuję na strony ostatnie, zwykle najwięcej mówiące o życiu. Te strony mnie nie zawodzą, są tu bowiem: listy gończe, ogłoszenia drobne i grubsze, obwieszczenia sądowe i ceny jarmarkowe. Jeszcze rzut oka do środka gazety. Jest tu informacja o pewnym zarządzeniu, które pozornie mało istotne, zadecyduje być może o przyszłości Broku, a przynajmniej o przyszłości jego finansów. Zarządzenie głosi m.in., że: „drogi poboczne będą utrzymywane wyłącznie przez miejscowe gminy i właścicieli […] Podpisał 15 maja 1816 r. Józef Zajączek Namiestnik Królestwa Polskiego”.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/mosty-nieszczesne/