KREWKI BURMISTRZ

Do Urzędu i Ksiąg niniejszych Grodzkich Starościńskich Pułtuskich osobiście przyszedłszy sławetni Grzegorz Godlewski i Maciej Łuszczewski dawniejsi Radni miasta Broku,…

…swoim i całego Gminu tegoż miasta oraz Pospólstwa imieniem czyniący, broniąc swobód i wolności mieszczańskich tak całemu miastu swemu w powszechności, jako też każdemu Obywatelowi jego w szczególności służących, naprzeciw sławetnemu Janowi Małkińskiemu przeszłemu Radnemu, a dzisiejszemu Burmistrzowi tegoż miasta Broku manifestowali się i protestowali o to, iż tenże Obżałowany w czasie niedawnym będąc Radnym tylko miasta Broku, a wyższą jurysdykcję i zwierzchność nad Burmistrza aktualnego w tymże mieście będącego sobie przywłaszczając i uzurpując, różne nakazy tak względem Rządu jako i Sądu z krzywdą tegoż Burmistrza majątku i honoru onemu czynił, kartki i pisma do niego jakoby ze zlecenia wyższej Zwierzchności posyłał, onego naciskał, różnemi czasy cały Urząd tegoż miasta Broku sądownie zasiadający, w obliczu zgromadzonego Pospólstwa łajał, dyfamował i z nim procesować się odgrażał…

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/krewki-burmistrz/