POWRACA GWAR DO SZKOLNYCH SAL …

Maseczki zakrywające usta i nos, dezynfekcja rąk, wprowadzony dystans społeczny – nic nie było w stanie stłumić radości ze spotkania z koleżankami, kolegami i nauczycielami.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią. Podczas liturgii słowa i kazania wygłoszonego przez księdza Piotra Pędzicha zostaliśmy zbudowani zapewnieniem, że mieszka w nas Duch święty, który uzdalnia nas do czynienia dobra, poznania Boga i pomnażania złożonych w nas talentów.

Spotkania uczniów i rodziców z panią dyrektor, Wójtem Gminy panem Waldemarem Cyranem oraz z innymi nauczycielami odbyły się oddzielnie dla dwóch grup wiekowych- dla klas IV-VIII o godz. 9.15, 0-III o godz. 10.30.

Więcej na stronie http://spsadowne.pl/powraca-gwar-do-szkolnych-sal/

Źródło: www. spsadowne.pl