List Marcina Małkińskiego, mieszkańca Broku do tygodnika „Zorza”

16 września 1909 roku ukazał się nr 38 pisma „Zorza”. Na stronach 599 i 600 zamieszczono list Marcina Małkińskiego z Broku.

Redakcja informowała na stronie tytułowej, że było to pismo „poświęcone sprawom oświaty, dobrobytu i rozwoju społecznego ludu”. Nie wiemy, czy autorem listu był urodzony w 1832 r. Marcin mąż Marianny z Szumskich, czy urodzony w 1887 r. Marcin syn Kazimierza i Franciszki z Popławskich.

Ważne jest natomiast, że był czytelnikiem czasopisma „Zorza” i pragnął podzielić się uwagami o życiu w swej miejscowości z innymi czytelnikami tygodnika. Wraz z listem zamieszczono fotografię ruin brokowskiego zamku i zbiorową fotografię członków ochotniczej straży ogniowej.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/list-marcina-malkinskiego-mieszkanca-broku-do-tygodnika-zorza/