VII Międzynarodowy Festiwal POLONEZA

W dniach 4 – 13 czerwca 2021 roku na terenie gminy Sadowne odbył się VII Międzynarodowy Festiwal POLONEZA.

Przyjemność kontaktu z polonezem i znanymi artystami zapewnili nam Organizatorzy tegorocznego Festiwalu: CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA oraz Gmina Sadowne. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran, a patronat medialny m.in. Portal Info Sadowne.

Kilka słów o Organizatorach:

Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE-KA” została zarejestrowana w czerwcu 1998 roku. Głównym jej celem jest upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży, a także m.in. organizowanie obozów, rajdów i wyścigów psich zaprzęgów, propagowanie właściwego stosunku do zwierząt, animowanie działalności w zakresie kultury i sztuki, prowadzenie badań nad wpływem zwierząt na życie ludzi i działania na rzecz rehabilitacji, a także aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (więcej o Fundacji na stronie http://old.czeneka.org/index.php?dzial=index).

Zespół CHOREA ANTIGUA powstał w 1988 r. przy Klubie Tanecznym FAN -TAN. Jego kierownikiem jest Pani Maria Czerwińska… Zespół prezentuje i popularyzuje oryginalne choreografie tańców dworskich Renesansu i wczesnego Baroku (więcej o Zespole na stronie http://old.czeneka.org/index.php?dzial=chorea). I tu pierwsza ciekawostka: jednym z tancerzy Zespołu jest mieszkaniec naszej gminy Alfred Robak, który tym razem przyjął również pod swój dach uczestników Festiwalu.

Trochę festiwalowej historii:

Na facebookowej stronie Festiwalu czytamy:

POLONEZ – jeden z najstarszych polskich tańców narodowych wraz z opartą na nim formą muzyczną znany jest na całym świecie i do dziś rozkoszują się nim miliony. O dziwo, pomimo tak dużej popularności, nie sposób znaleźć przedsięwzięcie, które byłoby w całości poświęcone tej cudownej sztuce. W odpowiedzi na ten problem Fundacja CZE-NE-KA i działający w jej ramach Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA postanowiły zorganizować I Międzynarodowy Festiwal POLONEZA! Odbył się on w 2015 roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Jak ten czas szybko mija – w tym roku odbyła się już siódma edycja Festiwalu, który rozpoczął się 4 czerwca Podlaską Introdukcją Relikwii św. Floriana do Parafii w Kuczynie, a popołudniem w Broku, gdzie Zespół CHOREA ANTIQUA powitał wszystkich polonezem oraz odbyła się bracka biesiada. Kolejne dni Festiwalu to warsztaty poloneza dla tancerzy biorących w nim udział i spotkanie z mediami. Organizatorzy zaplanowali też koncert główny z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu, który mieliśmy przyjemność obejrzeć popołudniem 21 czerwca 2021 roku w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem. Poprowadzili go: Zofia Czernicka (znana prezenterka TV) oraz Paweł Świętorecki i Mirosław Perzyński.

Spotkanie rozpoczęło się oczywiście polonezem z „Pana Tadeusza”, którego odtańczyli uczestnicy Festiwalu oraz przedstawiciele Organizatorów. I tu druga ciekawostka: Gminę Sadowne, oprócz naszych zespołów, reprezentowali tu również członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, którzy wystąpili w niedawno zakupionych przez Stowarzyszenie strojach z epoki.

Było to możliwe w ramach realizacji zadania pn. „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”. Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na działanie organizacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 15 strojów ludowych i 36 kompletów strojów okolicznościowych dla młodzieżowego zespołu ludowego oraz zakup wyposażenia do pracowni rękodzieła w Sadownem. A taraz – zabawmy się w wyszukiwanie pośród tańczących naszych mieszkańców, którzy przywdziali te stroje.

Podczas koncertu galowego wystąpili:

– Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA

– Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke – najstarszy zespół dziecięcy w Polsce, powstał w 1946 roku. Dorobek zespołu to kilka tysięcy koncertów w kraju, Europie i Ameryce Północnej oraz rola reprezentacyjna w imprezach i festiwalach ogólnopolskich i zlotach, wiele medali, nagród i wyróżnień

– Zespół Tańca Ludowego ORKAN – znany nie tylko mieszkańcom Sadownego, działający przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem i obecnie prowadzony przez Mirosławę Renik i Martę Osman

– Anna Maria Adamiak – śpiewaczka operowa, operetkowa i musicalowa, z dorobkiem ponad 1000 koncertów oraz repertuarem zawierającym utwory od baroku do współczesności

– Iwona Manista-Kutryś – wokalistka, kompozytorka, aktorka i pedagog. Kobieta kreatywna i nagradzana za działalność w kulturze, śpiewa jazz, piosenki autorskie, aktorskie, poetyckie, musicalowe oraz kabaretowe

– Kazimierz Kulczyński – bas chóru przyoperowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

– Jerzy Solik – zaprzyjaźniony z fundacją, wolontariusz działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, śpiewa i gra na gitarze, prowadzi zajęcia z muzykoterapii

– Leonid Volodko – Białorusin, obecnie mieszkający w Polsce, pieśniarz, poeta, autor melodii i tekstów, tłumacz języka francuskiego i angielskiego. Prezentuje bogaty repertuar: klasyczne ballady i romanse, własne kompozycje w języku rosyjskim, francuskim, angielskim, białoruskim i polskim oraz przeboje światowe.

– Krzysztof Rydzelewski – laureat licznych konkursów i festiwali muzycznych w Polsce oraz Europie, wolontariusz i działacz na rzecz osób niepełnosprawnych

– Antonina Kokszar – solistka, akompaniatorka, tancerka, magister dyrygentury chóralnej konserwatorium we Lwowie oraz wydziału wokalno – aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, ale też miłośniczka szermierki, łucznictwa i pieszych wycieczek górskich

– Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI – znany wszystkim sadowieński zespół ludowy, działający od 1973 roku i prezentujący piosenki oraz obrzędy ludowe naszego regionu

Po koncercie odbyła się oczywiście biesiada dworska – nie do białego rana, bo w niedzielne południe 13 czerwca uczestników Festiwalu witał już w sadowieńskim kościele na specjalnej mszy św. proboszcz ks. Antoni Kunicki, któremu sprawiono niespodziankę wspólnie przekazanymi życzeniami imieninowymi oraz wykonaniem świetnej oprawy muzycznej mszy.

Po mszy św. przejazd do Gminnej Hali Sportowej w Sadownem i na pożegnanie uroczysty, narodowy taniec – polonez, podsumowanie i wręczenie dyplomów, podziękowań oraz wspólne, rodzinne fotografie i „małe” uroczystości. Na zakończenie inscenizacja fragmentu wesela z „Halki” Stanisława Moniuszki, po czym oficjalne zamknięcie VII Międzynarodowego Festiwalu Poloneza, który… tym razem odbył się w Sadownem.

W celu pogłębienia wiedzy na temat Fundacji, Zespołu Chorea Antiqua, poloneza i wcześniejszych oraz tegorocznego Festiwalu zapraszamy na strony: Fundacji CZE-NE-KA oraz Międzynarodowego Festiwalu Poloneza.

– zdjęcia – sobota 12 czerwca 2021 r.>>>

– zdjęcia – niedziela 13 czerwca 2021 r.>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Źródła:

https://facebook.com/Mi%C4%99dzynarodowy-FESTIWAL-POLONEZA-w-Polsce-407871336035717/

www.old.czeneka.org