Rok 1928

Burmistrz Józef Wójciki prezentuje Brok na łamach „Życia Gospodarczego”.

Tuż po odzyskaniu niepodległości, powołano w Broku specjalny komitet, który zabiegał o przywrócenie osadzie statusu miasta, a w jego skład weszli: Józef Derlatka, Bolesław Frankowski, Stanisław Madzelan i Tomasz Szumski. Starania te zakończyły się sukcesem i 26 stycznia 1922 r. Brok odzyskał prawa miejskie. Osób niezwykle energicznych, które poświęcały swój czas, a często i własne środki, aby przywrócić miasteczku świetność z czasów sprzed potopu szwedzkiego były wówczas dziesiątki, a wyjątkowym zaangażowaniem wyróżniał się burmistrz Józef Wójcicki.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/rok-1928-burmistrz-jozef-wojciki-prezentuje-brok-na-lamach-zycia-gospodarczego/