Listy Ignacego Małkińskiego zamieszczone przed ponad 100 laty w tygodniku „Zorza”

W maju tego roku opublikowaliśmy list Marcina Małkińskiego do tygodnia „Zorza”. Pan Marcin obiecywał, że nadeśle do redakcji listy kolejne, ale listów tych na łamach rzeczonego tygodnika nie odnaleźliśmy.

Nie znamy przyczyny tej epistolarnej absencji. Być może brokowski korespondent nie miał czasu sięgnąć po pióro, a może sięgnął, lecz redakcja uznała dzieło naszego ziomka za niewystarczająco interesujące dla ogółu czytelników. Ród Małkińskich musiał jednak obfitować w ludzi żywo zainteresowanych życiem miasteczka, a przy tym biegłych w piśmie, skoro w tym samym tygodniku odnajdujemy listy kolejnego reprezentanta tego zacnego rodu, a mianowicie pana Ignacego.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/listy-ignacego-malkinskiego-zamieszczone-przed-ponad-100-laty-w-tygodniku-zorza/