Sadowianki – Grygrów, Małkinia, Sadowne

GRYGRÓW.

100 lecie OSP – 18 sierpnia 2018 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Grygrowie w gminie Stoczek ma już 100 lat. Właśnie 18 sierpnia druhowie świętowali jubileusz swojej jednostki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy w Hucie Gruszczyno, której przewodniczył ks. Kazimierz Siekierko. Po mszy zebrani na czele z pocztami sztandarowymi i Miejską Orkiestrą Dęta z Sokołowa Podlaskiego przeszli przed remizę w Hucie Gruszczyno (to jest siedziba OSP Grygrów), gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na tak wyjątkowy jubileusz przybyło wielu gości, m.in. członek zarządu województwa mazowieckiego p. Elżbieta Lanc, starosta węgrowski p. Krzysztof Fedorczyk wraz z radnymi powiatowymi, komendant powiatowy PSP w Węgrowie p. Jarosław Soszyński, komendant Komisariatu Policji w Łochowie p. Marcin Sylwestrzak, wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP p. Andrzej Wyszogrodzki, prezes zarządu powiatowego ZOSP p. Ryszard Gajewski, proboszcz parafii w Starejwsi ks. Marek Sidoruk oraz proboszcz parafii w Bielsku Podlaskim ks. Kazimierz Siekierko (przed laty był proboszczem w Starejwsi). Władze gminy Stoczek reprezentowali: wójt p. Mieczysław Wójcik, wice wójt p. Sylwia Tryc oraz przewodniczący Rady Gminy p. Zbigniew Kłusek wraz z radnymi

Prezesem OSP Grygrów jest druh Tadeusz Cichocki.

Starosta węgrowski p. Krzysztof Fedorczyk.

 Zespół ,,SADOWIANKI” reprezentowała delegacja w osobach: Bogusia Danaj, Tereska Piwek, Marysia Szymanik i Ela Dębkowska.

MAŁKINIA

Dożynki Gminne – 2 września 2018 roku

Na stadionie gminnym w Małkini Górnej rolnicy wraz z władzami gminy, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy świętowali zakończenie żniw. Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęła prezentacja wieńców wykonanych przez sołectwa i działające w gminie stowarzyszenia. W przygotowanych na dożynki wieńcach przeważały motywy roślinne oraz symbole religijne i patriotyczne.

Zespół „Sadowianki” zaprezentował obrzęd dożynkowy, w trakcie, którego chlebem z tegorocznego ziarna pani wójt Bożena Kordek podzieliła się z uczestnikami dożynek.

SADOWNE

8 września 2018 rok –

Dożynki Diecezjalno – Powiatowe

 

 

 

 

Informacje uzyskane z Info Sadowne:

8 września w Sadownem na nowym placu targowym zgromadziły się

liczne delegacje z parafii Diecezji Drohiczyńskiej.

Delegacje przywiozły ze sobą wieńce dożynkowe, wykonane z płodów rolnych, nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W pięknej scenerii dożynkowej, przy asyście licznych pocztów sztandarowych, odbyła się tu główna część uroczystości – msza św. sprawowana pod przewodnictwem

ks. bpa Tadeusza Pikusa.

Ks. bp Tadeusz Pikus

P. Elżbieta Lanc, p. Tadeusz Romańczuk, p. Waldemar Kraska,

p. Krystyna Pawłowicz, p. Marek Renik, p. Anna Kaszuba.

Tuż przed nią duchowieństwo i wiernych powitał proboszcz sadowieńskiej parafii ks. Stanisław Wojciechowski, a Wójt Gminy Sadowne p. Waldemara Cyran – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, m.in.: wiceministra rolnictwa p. Tadeusza Romańczuka, senatora RP p. Waldemara Kraskę, posłów: p. Krystynę Pawłowicz i p. Marka Sawickiego, wicemarszałek województwa mazowieckiego p. Janinę Ewę Orzełowską,  członka zarządu województwa mazowieckiego p. Elżbietę Lanc, starostę węgrowskego p. Krzysztofa Fedorczyka, wicestarostę p. Halina Ulińską, burmistrzów, wójtów z Diecezji Drohiczyńskiej, a także radnych i sołtysów powiatu węgrowskiego. Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda odczytał list Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy, który objął uroczystości sadowieńskie patronatem honorowym, a p. Marek Renik, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – list od p. senator RP Marii Koc.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie mszy św.

Wejście procesji

Starostowie dożynek: Hanna i Tomasz Szymanikowie z Płatkownicy.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św., podczas której – na prośbę starostów dożynek: Hanny i Tomasza Szymaników z Płatkownicy – odbyło się błogosławieństwo wieńców i ziarna siewnego przez ks. Biskupa. Podczas poświęcenia delegacje przechodziły procesyjnie przed ołtarzem i ustawiały się wokół placu celebry.

Homilia ks. bpa to nawiązywała do obchodzonego tego dnia święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także objaśniała znaczenie w obecnych czasach prawdziwego patriotyzmu. Jak stwierdził, „oprócz więzi z ziemią ojczystą, z domem rodzinnym, z tradycją, patriotyzm to dobrze rozumiana duma i radość bycia Polakiem, troska o piękno języka ojczystego, przywiązanie do wartości wypracowanych przez poprzednie pokolenia”.

Oprawę muzyczną w czasie mszy świętej przygotował pod kierunkiem dyrygenta p. Mieczysława Osiadacza chór „Belcanto” i organista naszej parafii p. Marcin Bocian.

Zespół Sadowianki podczas mszy św.

Odbyła się też procesja z darami dla Diecezji oraz błogosławieństwo ziarna siewnego i chlebów, którymi później podzielili się uczestnicy uroczystości.

Nasz zespół Sadowianki przygotował dary ofiarne dla Diecezji.

Wręczyli je Marysia Szymanik i Zbyszek Danaj. Po mszy św. rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadziła p. Sylwia Lewandowska.

 

Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”

W czasie wspólnego biesiadowania mogliśmy zobaczyć i posłuchać Zespołu Ludowego „Węgrowianie”, p. Elżbiety Sówki prezentującej swoje wiersze, w tańcach podlaskich i polonezie Grupę Taneczną „Sadowne” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, prowadzoną przez państwa Mirosławę i Marka Reników, Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” i Zespół Taneczny „Cyganeria” działający przy MDK w Ostrowi Mazowieckiej.

A to widok całościowy na przepięknie przygotowany i przystrojony ołtarz.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2022