5 minut o… inwestycjach

wojtcyranWitam serdecznie mieszkańców Gminy Sadowne!

Od objęcia przeze mnie stanowiska Wójta Gminy Sadowne minęło już ponad dwa miesiące. Okres ten, oprócz przystosowania się do nowej funkcji, obfitował też w nowe zadania i przedsięwzięcia, które wymagały ode mnie podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Doświadczenia zdobyte przez lata pracy w Radzie Gminy, a także  wsparcie radnych i moich pracowników, pozwoliły mi na szybkie wdrożenie się w sprawne zarządzanie naszą Gminą.

Zgodnie z moimi zamierzeniami przedwyborczymi, przyglądam się wszystkim problemom, które nie omijają również naszego terenu i jednocześnie staram się być w miejscach, w których jestem najbardziej potrzebny – po prostu lubię z bliska rozpoznawać problemy i na tej podstawie decydować o tym, co należy wykonać niezwłocznie, a jakie działania mogą jeszcze odrobinę poczekać.

Najważniejsze decyzje, dotyczące nas wszystkich, zamierzam podejmować – w miarę możliwości – w porozumieniu z mieszkańcami. Chciałbym też informować naszą społeczność o realizacji wspólnych planów i zamierzeń, licząc na wsparcie Państwa, akceptację działań na rzecz rozwoju Gminy, a także konstruktywny dialog. Uważam, że temu celowi może służyć pomysł przekazywania Państwu przeze mnie – za pomocą dostępnych mediów – systematycznych informacji na różne tematy, które nurtują nas wszystkich lub są istotne dla mieszkańców Gminy Sadowne.  Informacje takie będą ukazywać się w witrynie Portalu „INFOSADOWNE” w cyklu artykułów pt. „5 minut o…”. Serdecznie zapraszam do lektury, a także rozważenia przedstawianych w nich zagadnień – kontynuacją tych rozważań może być wizyta i twórcza rozmowa w gabinecie Wójta, do czego Państwa zachęcam.

Na początek chciałbym przedstawić Państwu informację o ważnych dla Gminy Sadowne inwestycjach, które są w trakcie realizacji, a mianowicie: boisko i parking w Sadownem oraz świetlica i chodnik w Sokółce. Są to zamówienia, których koszty w znacznej części pokrywane są z dotacji. Łączny koszt prac w Sadownem wynosi 635 364 zł., z czego dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to kwota 337 439 zł. Natomiast inwestycja w Sokółce opiewa na sumę 206 925 zł., z czego 140 000 zł. jest dofinansowaniem w ramach LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Ale nie o finansach chciałbym powiedzieć. Istotnym jest dla naszej Gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców, że np. w Sokółce lokalna społeczność będzie mogła korzystać z wyremontowanej świetlicy wiejskiej, w której uzupełnione zostanie również jej wyposażenie, ale też, że mieszkańcy tej wsi będą mogli bezpiecznie pokonywać pieszo trasę od Sokółki do stacji kolejowej w Sadownem. Wkrótce firma BRUKARSTWO ROBOTY BUDOWLANE z Węgrowa zakończy prace przy budowie chodnika z kostki, po jednej stronie tej drogi i na odcinku 532 metrów.

W Sadownem natomiast do wykonania zamówienia przystąpiła też w ostatnich dniach firma KORTBUD z Okuniewa. Obecnie jej pracownicy zdejmują nawierzchnię boiska piłkarskiego i przystępują do jego przebudowy. Zgodnie z planem modernizacji boiska, będzie ono miało wymiary 90X52 m., a na utwardzonym podłożu ułożona zostanie nawierzchnia trawiasta, która będzie odpowiadała wymogom tego typu obiektów. Z jednej strony płyty boiska nowa bieżnia będzie posiadała 2, natomiast z drugiej – 3 tory. Przewidziane jest też miejsce dla biegów na dystansie 100 m. oraz rozbiegu skoku w dal wraz z piaskownicą, a także położenie instalacji pod przyszłe oświetlenie i automatyczne nawadnianie murawy oraz nowe trybuny dla kibiców. Wreszcie nasz Klub Sportowy „Wicher” będzie mógł w dogodnych warunkach rozgrywać swoje mecze, ale też młodzież z przyległych szkół będzie mogła w pełni korzystać z dogodności takiego obiektu sportowego podczas zajęć z wychowania fizycznego.

Zadania inwestycyjne mają być zrealizowane do końca marca br. Podobnie jest z parkingiem przy ul. Stefanowicza w Sadownem, do którego budowy przystąpi wkrótce firma SZUGER-BUD z Zielonki. Przy tej ulicy powstanie parking dla 44 pojazdów, który będzie miał nawierzchnię z kostki brukowej. Przy okazji ulica ta zyska nową, asfaltową nawierzchnię. Plan zakłada ułożenie nawierzchni ulicy na odcinku do ulicy Polnej, ale staramy się o przedłużenie jej do ulicy Strażackiej. Inwestycja ta usprawni ruch kołowy na terenie miejscowości Sadowne poprzez włączenie do niego objazdu ulicą Stefanowicza i udrożnienie ulicy Kościuszki – po przesunięciu parkujących przy szkole pojazdów na nowy parking przy ul. Stefanowicza.

To tyle na początek. O kolejnych inwestycjach i działaniach Urzędu już wkrótce. Jeszcze raz zachęcam do śledzenia moich informacji. Przypominam: „5 minut o…”. Dziękuję i pozdrawiam.

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne