5 minut o… realizacji postulatów

wojtcyranWitam Państwa!

Okres letni to czas gorący nie tylko za sprawą słonecznej pogody. Dzięki wykorzystaniu sprzyjających warunków atmosferycznych jest to doskonały termin do realizacji zaplanowanych przez Gminę Sadowne inwestycji.

Działania te podejmowane są w oparciu o oczekiwania i postulaty naszych mieszkańców i zmierzają do usprawnienia funkcjonowania gminnej infrastruktury, a także w celu poprawy warunków życia w Naszej Gminie.

Największą realizowaną inwestycją będzie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap III”. Podczas wielu spotkań z mieszkańcami miejscowości Złotki najczęściej padały pytania właśnie o sieć wodociągową. Z radością chciałbym poinformować, iż właśnie zakończyliśmy wybór wykonawcy tego zadania. Chęć wykonania tej inwestycji zgłosiło 11 firm, a w drodze przetargu wybrana została firma P.H.U. „INWOD” z Lubartowa. Wartość inwestycji wynosi 686 217 złotych. Początek prac przewidziany jest na przyszły tydzień, a ich zakończenie na 31 sierpnia bieżącego roku.

Mam też miłą informację dla mieszkańców Sadownego. Urząd Gminy zlecił wykonanie map do celów projektowych w sprawie budowy kanalizacji na ulicach: Wiejskiej, Partyzantów, Gaj, Łochowskiej, Drak oraz Słonecznej. Wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnego etapu tej inwestycji.

Ruszyła również modernizacja dróg. Miło jest mi oświadczyć, że dnia 11 czerwca podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu Gminie Sadowne 100. tysięcy złotych z funduszu FOGR na remont drogi Morzyczyn Włościański – Morzyczyn Włóki. Planujemy również rozbudowę nawierzchni bitumicznych w miejscowościach: Wilczogęby, Ocięte i Morzyczyn Włościański. Dodatkowo kostką brukową wyłożone zostaną ulice Polna i Targowa w Sadownem.

Skomplikowała się natomiast sprawa remontu dróg żwirowych na terenie gminy. Wyłoniony w przetargu wykonawca zrezygnował z podpisania umowy na dostawę i wbudowanie żwiru. Wynikało to m.in. z zapowiedzi częstych kontroli jakości kruszywa z naszej strony. Opóźni to co prawda termin rozpoczęcia prac, ale da nam gwarancje, że na gminnych drogach znajdzie się żwir dobrej jakości, spełniający wymagania mieszkańców. Aktualnie rozpisaliśmy nowy przetarg, którego rozstrzygnięcie planujemy na 26 czerwca. Zakończenie remontu dróg żwirowych przewidujemy na 30 października tego roku.

Pozdrawiam!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne