5 minut o… problematycznej instalacji

wojtcyranWitam Państwa!

O inicjatywie firmy KRUSZYWA Niemce S.A. zaczęło się mówić po raz pierwszy w połowie ubiegłego roku, gdy zwróciła się ona do Urzędu Gminy w Sadownem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 60 000 Mg/rok, zlokalizowanej w miejscowości Zieleniec, działka nr 901. Urząd Gminy w Sadownem informował o tym w Obwieszczeniu Wójta Gminy Sadowne z dnia 04.07.2014 r.

I od tego momentu instalacja ta stała się problemem, gdyż – jak mówią nasi mieszkańcy – może ona zagrażać ekosystemowi Gminy. Już w trakcie XXXVIII Sesji poprzedniej Rady, mając na względzie dobro społeczne, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec, a także inną – w sprawie utworzenia nowego użytku ekologicznego na terenie wchodzącym w obszar wsi Zieleniec. Uchwały dotyczyły m.in. obszaru, na którym zlokalizowany jest dawny Zakład „Silikaty”, a dzięki uruchomieniu uchwalonych procedur powstałaby możliwość oddalenia wniosku o uruchomienie na tym terenie działalności prowadzącej do zmian w ekosystemie.

Problem jednak nie zniknął całkowicie – wracano do niego podczas kolejnych Sesji Rady Gminy, które odbywały się w bieżącym roku. Dalsze etapy tej sprawy, pomimo jednoznacznego stanowiska Urzędu Gminy dot. tego zagadnienia, również nie uspokoiły naszej społeczności, a wręcz ją zmotywowały do podejmowania kolejnych działań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większości mieszkańców Gminy Sadowne, postanowiłem zorganizować spotkanie informacyjne dot. aktualnego stanu postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia – instalacji biologiczno-mechanicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w dawnym Zakładzie „Silikaty” Sadowne.

Spotkanie to odbędzie się 9 lipca o godz. 19.00 w Remizie OSP Sadowne.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Sadowne, zainteresowanych tą problematyką.

Dziękuję i do zobaczenia!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne