5 minut o… gospodarowaniu wodą

wojtcyran

Witam Państwa!

Według ostatnich prognoz upały trwać będą jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia, a prawie w całym kraju obowiązuje już trzeci – najwyższy – stopień ostrzeżenia o upałach.

Upalnie będzie również w środę i kolejne dni – w centrum i na południu kraju temperatura przekroczy 35 st. C, a strefa burz pojawi się tylko na Zachodzie. Co dalej? Nikt nie odważy się prognozować, ale susza może potrwać kilka, kilkanaście kolejnych dni.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, a szczególnie odczuwalnym spadkiem poziomu wód gruntowych na niektórych obszarach naszego powiatu pojawił się już problem z zaopatrzeniem ludności w wodę, np. na terenie gminy Stoczek i Liw.

Mając to na względzie, Starosta Powiatu Węgrowskiego zwrócił się z apelem do mieszkańców Powiatu:

W związku z panującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie powiatu/wysokie temperatury/, ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydrologicznych/brak opadów/ – dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód zarówno gruntowych oraz w mniejszym stopniu głębinowych. Przyczynia się to do zaniku wody w studniach, spadku ciśnienia lub okresowego jej braku w wodociągach a tym samym powoduje problemy w zaopatrywaniu mieszkańców w wodę pitną oraz trudności przy pojeniu zwierząt. Dlatego też zwracam się z apelem do mieszkańców gmin i miast naszego powiatu, w których występują okresowe braki wody spowodowane suszą – o racjonalne korzystanie z jej zasobów. Dotyczy to głównie ograniczenia lub całkowitego zaprzestania używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania basenów, oczek wodnych, mycia pojazdów, sprzętu rolniczego itp. Jednocześnie proszę wszystkich odbiorców wody, zarówno osoby indywidualne jak również właścicieli czy zarządców budynków firm i instytucji o przeprowadzenie sprawdzenia szczelności instalacji i ewentualne usunięcie wycieków wody.

Warunki hydrologiczne, w tym niski poziom rzek, na których zlokalizowane są elektrownie wodne, wymuszają również ograniczenia w dostawach energii elektrycznej. I tu znowu komunikaty, a także prośby o właściwe gospodarowanie energią elektryczną – PGE Dystrybucja informuje: W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) informujemy, że ze względu na niski poziom wody w rzekach oraz wysoką temperaturę powietrza i wody wykorzystywanej w cyklu produkcji energii elektrycznej, na obszarze całego kraju wprowadzone zostały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

Od kilku dni słyszymy: 20. stopień zasilania, 19. stopień zasilania, blackout . O czym mowa? W poniedziałek w Polsce ogłoszono 20. stopień zasilania (po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat). Stopień taki wprowadza poważne ograniczenia w dostawie prądu dla dużych firm, ale dostawcy zobowiązują się, iż nie będą one dotyczyły odbiorców indywidualnych. Ale któż to wie? Czy w końcu nie dojdzie do wyłączenia zasilania na konkretnym obszarze i nastąpi popularny już tzw. „blackout”?

Na dzień dzisiejszy mogę zagwarantować Państwu, iż Gmina Sadowne nie ma problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną, a także ludności w wodę – nasza sieć wodociągowa pracuje normalnie. Apeluję jednak  o racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i ograniczenie wykorzystywania wody pitnej do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w stopniu podstawowym naszych gospodarstw domowych.

Drodzy Państwo! Tylko rozsądne podejście do tego tematu pozwoli nam uniknąć ograniczeń. Dodam tylko, że informacje przekazywane mi przez pracowników naszej Stacji Uzdatniania Wody, która zasila większą część Gminy Sadowne, wskazują na postępujące obniżanie się poziomu wód gruntowych i głębinowych na naszym terenie. Dalsza susza i nadmierne, rozrzutne korzystanie z tych zasobów doprowadzi do sytuacji, gdy będziemy zmuszeni wprowadzić limitowanie wody, a tego chyba nie chcemy?

Jeszcze raz proszę o zrozumienie powagi sytuacji i dziękuję za wyrozumiałość.

Pozdrawiam!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne