Parafia Sadowne. Księga zmarłych 1775–1797

Wpisy zawierają kolejno: datę zgonu i numer wpisu; miejsce zgonu; imię i nazwisko zmarłego; wiek zmarłego; w przypadku śmierci dziecka imiona rodziców,

…a gdy zmarła osoba dorosła to czasami także imię współmałżonka. Na początkowych kartach księgi zamieszczono także informacje o wysokości taksy pogrzebowej.

W licznych wpisach mowa jest o „śmierci nagłej” oraz o „śmierci nieoczekiwanej”. Przez śmierć nagłą rozumiano zgon w wyniku wypadku, np. utonięcia czy zgniecenia upadającym drzewem, a także zabójstwa. Śmierć nieoczekiwana była spowodowana przyczynami naturalnymi np. atakiem serca.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-ksiega-zmarlych-1775-1797/