Pożegnanie klas maturalnych

W piątek 28 kwietnia 2023 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem do sali gimnastycznej sztandaru szkoły i wspólnym zaśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz uczniów – w szczególności przyszłych maturzystów, po krótce podsumował lata ich pobytu w sadowieńskiej szkole średniej, a także przeczytał list p. Marszałek Marii Koc, skierowany do młodzieży i ich pedagogów.

Następnie odbyło się przekazanie sztandaru z rąk maturzystów, w ręce młodszych kolegów. Z życzeniami dalszych sukcesów wkraczającym w dorosłość zwróciła się do maturzystów p. Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, a p. Tadeusz Krupa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie – w imieniu Starosty Powiatowego przekazał uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, listy gratulacyjne oraz stypendia. Drobne upominki najlepsi w nauce otrzymali również z rąk p. Anny Kaszuby. Życzenia maturzystom przekazali także: Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda, proboszcz Parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki i Przewodniczący Rady Gminy Sadowne p. Tomasz Szymanik.

W tym roku naszą szkołę średnią kończy 41. uczniów: 20 uczniów z klasy IV Liceum Ogólnokształcącego – wychowawca p. Mariusz Wójcik i 21. z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – wychowawca p. Grażyna Gąsiorek. Tym razem zadaniem wychowawców było, wspólnie z Dyrektorem Ryszawą, wręczenie swoim uczniom świadectw ukończenia szkoły średniej i nagród książkowych.

Nagrody i dyplomy wręczali też pedagodzy za zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły: za taniec w Zespole Orkan p. Mirosława Renik i p. Marta Osman, za „muzykę” p. Kamil Kiełek, za działalność w Szkolnym Kole „Caritas” p. Marta Osman i p. Mariusz Wójcik, dla największych społeczników p. Kamil Kiełek.

Po wyprowadzeniu sztandaru, specjalnie przygotowany dla maturzystów program artystyczny przedstawili ich młodsi koledzy, w tym m.in. prezentację zdjęć z udziałem oczywiście „bohaterów dnia” i wręczenie statuetek ORKANY 2023 w różnych kategoriach. Maturzyści odwzajemnili się podziękowaniami. Na końcu… były kwiaty, podziękowania, indywidualne rozmowy, życzenia, a może i popłynęła nie jedna łezka.

I my kierujemy kilka ciepłych słów do naszych maturzystów: życząc dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Nie zapominajcie o nas!

Do młodszych kolegów maturzystów: Pamiętajcie: „Każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata. Chwilą, która się nie powtórzy” – Pablo Casals. Wykorzystajcie swoje sekundy!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński