Ogłaszamy! Właśnie rusza Węgrowski Jarmark Literacki 2024!

W tym roku zadanie konkursowe polega na napisaniu utworu poetyckiego dyktowanego sercem i rozumem o charakterze modlitwy.  

Na teksty czekamy do 19 kwietnia 2024 r. Można je przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biblioteki (ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów) z dopiskiem „Konkurs literacki” lub mailowo na adres: mbp.wegrow@gmail.com albo złożyć osobiście w Domu Gdańskim. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora oraz numer telefonu do kontaktu.

W konkursie mogą wziąć udział amatorzy, jak i twórcy należący do związków i stowarzyszeń twórczych, bez ograniczeń wiekowych.

Inspiracją tegorocznego Jarmarku jest August Cieszkowski, urodzony w Suchej wybitny polski myśliciel i działacz XIX wieku, twórca filozofii narodowej, ekonomista, filozof mesjanistyczny. Jest autorem dzieła „Ojcze nasz” – wnikliwej analizy najważniejszej i najbardziej znanej modlitwy chrześcijańskiego świata.  W tym roku przypada 210 rocznica urodzin i 130 rocznica jego śmierci, co stanowi doskonałą okazją do przypomnienia jego osoby. A. Cieszkowski jest patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.

Honorowy patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Regulamin konkursu>>>

Małgorzata Kamińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie