Posts Tagged ‘Elżbieta Dębkowska – Akonom’

Płatkownica w starej fotografii…

Płatkownica w starej fotografii…

To był niezwykły wieczór dla mieszkańców Płatkownicy – 27.10 2017 r.