Posts Tagged ‘Marek Renik. ks. Paweł Rytel – Andrianik’

Polacy z Sadownego…

Polacy z Sadownego…

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy referat wygłoszony podczas sesji popularno- naukowej w ZSP w Sadownem.