Kto wie najwięcej…

o przyrodzie naszej gminy oczywiście.

2 luty upłynął dzieciom z naszej „podstawówki” pod hasłem zmagań przyrodniczych, bowiem tego dnia odbywał się „Szkolny konkurs wiedzy o przyrodzie gminy Sadowne”. Wzięło w nim udział  19 uczniów z klas 4-6. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z zakresu:

  • fauna i flora najbliższego otoczenia oraz wybranych ekosystemów (las, łąka, ple, zbiorniki wodne, tereny podmokłe)
  • krajobraz gminy Sadowne
  • mapa gminy Sadowne
  • tropy i ślady zwierząt
  • formy ochrony przyrody, zachowania ekologiczne
  • rośliny i zwierzęta chronione
  • praktyczne rozpoznawanie roślin i zwierząt

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: część I- pisemna  oraz część II- ustna ,dla uczestników , którzy osiągnęli 5 najlepszych wyników. W jury zasiedli Elżbieta Dębkowska- Akonom, Sylwia Ilczuk oraz Wojciech Zakrzewski.

Ostatecznie, największy zasób wiedzy o przyrodzie naszej pięknej gminy posiadają:

I miejsce-Izabela Ilczuk kl.Vb

II miejsce- Michalina Zakrzewska-Kl.VIa

III miejsce- Bartłomiej Jaruchowski kl.VIa

IV miejsce- Norbert Gałązka kl.Va

V miejsce- Karol Wierzbicki kl.VIb

wyr.- Kacper Kądziela kl.IVb

Było o co walczyć, bo nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sadownem, Urząd Gminy Sadowne oraz Nadleśnictwo Łochów, za co składamy serdeczne podziękowania.

Wokół nas jest wiele pięknych i nieodkrytych jeszcze zakątków, więc może warto bacznie rozglądać się po naszej małej ojczyźnie, aby jak najpełniej zachować we wspomnieniach to jedyne i niepowtarzalne miejsce na Ziemi.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Sylwia Ilczuk