SADOWIANKI

sad6Zespół SADOWIANKI powstał w 1973 roku przy ówczesnym Kole Gospodyń Wiejskich działającym w Sadownem.

Sadowne to jedna z gmin powiatu węgrowskiego leżąca nad Bugiem. Początkowo zespół KGW uświetniał imprezy gminne takie, jak dożynki, akademie, czy Dzień Kobiet, poprzez wykonywanie piosenek ludowych lub wystawianie tzw. teatrzyków.

sad9

W latach 80-tych zespół przy KGW w Sadownem brał udział w licznych Wojewódzkich Przeglądach Kultury Ludowej, gdzie wykonywał piosenki ludowe podlaskie (również o tematyce wojskowej, czy też pogrzebowej), zajmując czołowe miejsca lub zdobywając wyróżnienia za autentyczność wykonania.

sad10

Kolędnicy

sad11

Procesja

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadownem przestało istnieć, ale zespół śpiewaczy pozostał. SADOWIANKI nadal śpiewają, a przyświeca im ciągle ta sama myśl przewodnia: ,,Jak umiemy, tak śpiewamy, z piosnką radość zostawiamy.” Repertuar zespołu stanowią przede wszystkim tradycyjne piosenki ludowe, ale również jest miejsce na piosenki religijne i kolędy (Jasełka), poezję klasyczną opartą na uczuciach, własnych przeżyciach i doznaniach, poezję ludową, czy komedię i dowcip związany z dawną polską tradycją (Zapusty).

Zespół stara się kontynuować tradycje ludowe naszego regionu i nie tylko. Bardzo dużo wniosła do zespołu pani Genowefa Sych, która doskonale pamiętała słowa i melodie starych ludowych piosenek. Obecnie pani Sych ze względu na swój wiek już nie uczestniczy w naszych spotkaniach.

Zespół liczy 15 pań i dwóch panów. Na scenie nie zawsze prezentuje się cały skład zespołu, ponieważ czasami nie pozwalają na to obowiązki domowe, czy służbowe. Oczywiście wszyscy śpiewają amatorsko, a udział w zespole traktują  jako zajęcie dodatkowe, które jednak pochłania dużo czasu. Dbanie własnymi środkami o swój wygląd, czyli stroje i zeszyty z repertuarem, cotygodniowe próby, przygotowywanie teatrzyków, monologów, czy nowego repertuaru muzycznego, to jednak dodatkowy obowiązek. Nie ma żadnego fachowca, który prowadziłby z zespołem zajęcia i odpowiednio ukierunkowywał. Wszystko toczy się według własnych pomysłów, własnego wyczucia, po prostu, jak już było wcześniej wspomniane: ,,Jak umiemy, tak śpiewamy… .”

sad12

Zdjęcie z 1997 roku – Kazimiera Czerwińska, Wacława Macioch, Krystyna Szczechura, Jadwiga Jóźwik, Monika Nozderka, Teresa Żach, Irena Warda, Janina Kowalczyk, Halina Tomaszewska, Halina Włodarczyk, Alicja Bahniuk, Kazimiera Krzak, Krystyna Rukat-Wetoszka, Genowefa Sych, Agata Włodarczyk, Wiesława Koroś, Hanna Sobolewska

sad13

Inscenizacja: ,,Wesele”

Kierownikiem zespołu SADOWIANKI jest pani Krystyna Wetoszka, która pełni tę funkcję od 1987 roku. Zespołowi akompaniuje akordeonista – pan Andrzej Olton. Nad właściwym brzmieniem piosenek i doborem repertuaru stosownie do okoliczności czuwam ja, czyli Barbara Wróbel. Współpracuję z zespołem od 2002 roku, a od 2005 śpiewam z Sadowiankami.

SADOWIANKI zapraszane są do różnych miejscowości na festyny, dożynki, przeglądy artystyczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z młodzieżą szkolną, kombatantami, jubilatami, itp.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2014 (kronika dostępna w zbiorach GOK Sadowne)