Straż Pożarna

Kronika strażacka 14-20 sierpnia 2020

Kronika strażacka 14-20 sierpnia 2020

W okresie 14 – 20.09.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 24 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

Kronika strażacka 7-13 września 2020

Kronika strażacka 7-13 września 2020

W okresie od 07 – 13.09.2020 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 18 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: pożarów i 11 miejscowych zagrożeń.

Kronika strażacka 31.08 – 06.09.2020

Kronika strażacka 31.08 – 06.09.2020

W okresie od 31.08 do 06.09.2019 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 37 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary, 31 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.

Kronika strażacka 27.07 – 02.08.2020

Kronika strażacka 27.07 – 02.08.2020

W okresie od 27.07 do 02.08.2020  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 26 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 5 pożarów i 21 miejscowych zagrożeń.

Kronika strażacka 13-19.07.2020

Kronika strażacka 13-19.07.2020

W okresie od 13.07 do 19.07.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 24 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Kronika strażacka 15-21 czerwca 2020

Kronika strażacka 15-21 czerwca 2020

W okresie od 15 – 21.06.2020  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 42 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary i 40 miejscowych zagrożeń.

Kronika strażacka 25-31 maja 2020

Kronika strażacka 25-31 maja 2020

W okresie 25-31 maja 2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 7 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary, 3 miejscowe zagrożenia, 1 alarm fałszywy.