Z historii

Indeks zgonów

Indeks zgonów

Ostatnim prezentowanym w naszym Portalu wykazem jest indeks zgonów mieszkańców Parafii Sadowne z lat 1852 – 1865.

Indeks małżeństw

Indeks małżeństw

Tym razem prezentujemy Państwu jako ciekawostkę indeks małżeństw mieszkańców Parafii Sadowne z lat 1852 – 1865.

Poszukujesz przodków? (uzupełnienie)

Poszukujesz przodków? (uzupełnienie)

Prezentujemy Państwu uzupełnienie wykazu aktów urodzenia mieszkańców Parafii Sadowne z lat 1852 – 1865.

Poszukujesz przodków?

Poszukujesz przodków?

Przeglądając strony internetowe natrafiłem na skorowidze aktów urodzenia, ślubów oraz zgonów mieszkańców Parafii Sadowne z lat 1852 – 1865.

Historio, oj historio…

Historio, oj historio…

Słowa wypowiedziane przez znanych i szanowanych niech nigdy nie staną się prorocze.

Muzeum – lata obecne

Muzeum – lata obecne

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej wykorzystywane było także w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Upowszechniało też kulturę w środowisku lokalnym.

Muzeum – lata tworzenia

Muzeum – lata tworzenia

Osoby, które miały okazję zobaczyć zbiory Izby Pamięci Narodowej, we wpisach do księgi gratulowały jej organizatorowi,