OPOWIEŚCI, HISTORIE, LEGENDY BROKOWSKIE …. I nie tylko

KANAŁ

KANAŁ

Żyjemy nad rzeką, która w zamierzchłych czasach była jedną z głównych arterii komunikacyjnych Europy, więc nie dziwota, że wciąż napomykam o Bugu w swych opowieściach.

Relacja żołnierza z walk toczonych w sierpniu 1920 r. pomiędzy Czyżewem i Małkinią

Relacja żołnierza z walk toczonych w sierpniu 1920 r. pomiędzy Czyżewem i Małkinią

Standardem I wojny światowej, a szczególnie tej toczonej na zachodzie, była walka pozycyjna. W wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920 było zupełnie inaczej.

Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1798–1810

Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1798–1810

Materiał powstał na podstawie ksiąg parafialnych udostępnionych przez księdza proboszcza parafii Sadowne mgr lic. Antoniego Kunickiego.

Rok 1928

Rok 1928

Burmistrz Józef Wójciki prezentuje Brok na łamach „Życia Gospodarczego”.

FABRYKA DOMÓW

FABRYKA DOMÓW

Przez wieki, prawie wszystkie domy wznoszono w Polsce z drewna: „Szlachta polska ze swymi pojęciami i tradycjami rdzennie słowiańskimi nienawidziła murów ani pięter, budując wszystko z drzewa i słomy i wierząc głęboko w szkodliwość murów dla zdrowia”.

Prasa o wydarzeniach roku 1920 w Sadownem i okolicy

Prasa o wydarzeniach roku 1920 w Sadownem i okolicy

Tym razem opracowanie dotyczy jednego z najburzliwszych okresów w dziejach regionu. Burza trwała krótko, bo ledwie tydzień i była raczej trąbą powietrzną, która wciągnęła przede wszystkim konie i sprawdzała ludzkie charaktery.

WALKI W REJONIE MAŁKINI W SIERPNIU 1920 ROKU

WALKI W REJONIE MAŁKINI W SIERPNIU 1920 ROKU

Na przełomie lipca i sierpnia wojna była jeszcze dość daleko.