Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1775-1797

Wpisy zawierają kolejno: datę ślubu; numer aktu; nazwę miejscowości; dane duchownego, który małżeństwo pobłogosławił;

imiona i nazwiska oblubieńców, zwykle wraz ze skrótem, którym określono ich przynależność społeczną; stan cywilny, a jeżeli nie został podany, to należy rozumieć, że wpis dotyczy kawalera lub panny; dane świadków.

Od roku 1797 wpisów w księgach parafialnych dokonywano w tabelach podług wzoru wymaganego przez władze austriackie. W tabelach wpisywano zwykle także wiek oblubieńca i numer domu, w którym odbyły się zaślubiny.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-ksiega-zaslubin-1775-1797/