Posts Tagged ‘227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja’

Węgrów już świętuje…

Węgrów już świętuje…

W Węgrowie rozpoczęły się uroczystości uczczenia 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.