Posts Tagged ‘promocja książek w Sadownem’

Dialog pokoleń… – promocja książki

Dialog pokoleń… – promocja książki

13 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem odbyło się spotkanie promujące nowość wydawniczą dotyczącą m.in. Sadownego pt. “Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)”.