Posts Tagged ‘SKS’

SKS PODTRZYMUJE TRADYCJĘ…

SKS PODTRZYMUJE TRADYCJĘ…

„Wiła wianki i rzucała je do falującej wody

I startujemy…

I startujemy…

… do kolejnego etapu projektu „Aktywny senior”. Tym razem marsz nordic walking.