Posts Tagged ‘wiersz 'Wodą malowane”’

“Wodą malowane”

“Wodą malowane”

Niestety, to już ostatni prezentowany przez nas wiersz p. Danuty Kobylińskiej – Konik.