Posts Tagged ‘Z historii’

Sadowieńskie obrazy

Sadowieńskie obrazy

Edward Sówka  – urodził się 5 sierpnia 1912 r. w Sadownem. Z zawodu pedagog, całe swoje życie związany był z ziemią sadowieńską.