Posts Tagged ‘Sadowieńskie obrazy’

Wyzwolenie

Wyzwolenie

Już w pierwszych dniach sierpnia dały się słyszeć dalekie, dudniące odgłosy zbliżającej się wojny 1944 roku.

Szarańcza spod znaku Własowa

Szarańcza spod znaku Własowa

W połowie lipca 1944 roku zwaliła się na naszą ziemię istna plaga wędrujących w odwrocie nie wiadomo skąd,

„Polnische und rusische Banditen” – cz. VII

„Polnische und rusische Banditen” – cz. VII

Okres okrutnej okupacji hitlerowskiej był okresem ciężkim nie tylko dla polskiej ludności cywilnej,

„Polnische und rusische Banditen” – cz. VI

„Polnische und rusische Banditen” – cz. VI

Pogrom Żydów w 1942 i 1943 r. nie stanowił ukoronowania bestialskich akcji stosowanych na naszej ziemi przez okupanta.

„Polnische und rusische Banditen” – cz. V

„Polnische und rusische Banditen” – cz. V

Ukoronowaniem działalności sadowieńskiego podziemia stał się rok 1944.

„Polnische und rusische Banditen” – cz. IV

„Polnische und rusische Banditen” – cz. IV

Nie było innej kary dla kolaborantów, zdrajców i sprzedawczyków Narodu Polskiego,

„Polnische und rusische Banditen” – cz. III

„Polnische und rusische Banditen” – cz. III

Ważnym czynnikiem w podtrzymywaniu świadomości narodowej oraz źródłem prawdziwej informacji politycznej i przebiegu działań wojennych była podziemna prasa konspiracyjna.