Drużyna Harcerska „Włóczykije”

Wizyta kończy się…

Wizyta kończy się…

Ostatni dzień wizyty ks. bpa Tadeusza Pikusa w naszej parafii był poświęcony spotkaniom z najmłodszymi.

Dziewczyna w szarym mundurze…

Dziewczyna w szarym mundurze…

9 września 1939 roku….

Pomnik poświęcony…

Pomnik poświęcony…

28 maja wizytujący sadowieńską parafię Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus poświęcił pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej

– święto harcerzy.