Sadowieńskie obrazy

„Polnische und rusische Banditen” – cz. IV

„Polnische und rusische Banditen” – cz. IV

Nie było innej kary dla kolaborantów, zdrajców i sprzedawczyków Narodu Polskiego,

„Polnische und rusische Banditen” – cz. III

„Polnische und rusische Banditen” – cz. III

Ważnym czynnikiem w podtrzymywaniu świadomości narodowej oraz źródłem prawdziwej informacji politycznej i przebiegu działań wojennych była podziemna prasa konspiracyjna.

„Polnische und rusische Banditen” – cz. II

„Polnische und rusische Banditen” – cz. II

Wiosną 1940 roku pojawił się na terenie Sadownego nieznany bliżej osobnik z Węgrowa,

„Polnische und rusische Banditen”

„Polnische und rusische Banditen”

Gwałt zadawany elementowi polskiemu – musiał być odparty gwałtem. Innego wyjścia nie było!

Ludzie i szakale! – cz. II

Ludzie i szakale! – cz. II

Rok 1943, jako czas największych w historii II wojny światowej niepowodzeń hitlerowskich, zaznaczył się, w następstwie szału bitego faszyzmu, krwawym piętnem na niewinnej ludności cywilnej.

Ludzie i szakale!

Ludzie i szakale!

Na ziemi naszego regionu po wygaśnięciu epidemii tyfusu nie na długo zapanował w tym roku spokój.

Achtung Fleckfiber!

Achtung Fleckfiber!

5-letni czas okupacji hitlerowskiej był okresem ciężkim i w niektórych jej latach brzemiennym w krwawe wydarzenia.