OPOWIEŚCI, HISTORIE, LEGENDY BROKOWSKIE …. I nie tylko

KRNĄBRNI WŁOŚCIANIE

KRNĄBRNI WŁOŚCIANIE

 „Rząd Gubernialny poleca Wmu Komisarzowi Obwodu, ażeby bez najmniejszej straty czasu zarządził najściślejsze śledztwo, przez godnego zaufania urzędnika, dlaczego Włościanie Wsi Kaczkowa nie uiścili i uiścić nie chcą dziesięciny Kościołowi w Broku należnej.

PARAFIA BROK. KSIĘGA ZAŚLUBIN 1781–1804

PARAFIA BROK. KSIĘGA ZAŚLUBIN 1781–1804

Materiał powstał na podstawie ksiąg parafialnych udostępnionych przez  proboszcza brokowskiego ks. prał. mgr lic. Jarosława Hrynaszkiewicza.

BRACTWO

BRACTWO

Bractwo albo konfraternia, czyli: „zgromadzenie, albo stowarzyszenie katolików, zawiązane w celach religijnych lub dobroczynnych i potwierdzone przez Kościół”.

WENECJANIN

WENECJANIN

Zbudził się w nie najlepszej kondycji. Stojąca w kącie izby gipsowa miniatura tutejszego kościoła przypomniała mu, gdzie się znajduje.

NA CIELE SŁABY, LECZ PRZY UMYŚLE MOCNYM…

NA CIELE SŁABY, LECZ PRZY UMYŚLE MOCNYM…

 „Przez umyślnego posłanego wezwany i przybyły wieczorem o godzinie wpół do czwartej, wszedłszy do domu w akcie wyrażonego, zastał wzwyż rzeczonego Wielmożnego Mirowicza w słabości na łóżku leżącego,

KATASTROFA POD UDRZYNEM

KATASTROFA POD UDRZYNEM

W środę, 16 kwietnia 1856 r. załogi dwóch berlinek, budziły się ze snu po nocy spędzonej przy brzegu Bugu, pod wsią Bojany. Panował przejmujący chłód i doskwierała wszechobecna wilgoć.

PUSTELNIK

PUSTELNIK

Pustelnik dreptał wąską, leśną ścieżyną ku swej chatce. Uginał się pod ciężarem chrustu, którego pokaźną, obwiązaną postronkiem wiązkę z trudem taszczył na grzbiecie.