Posts Tagged ‘dam im imię na wieki’

„Dam im imię na wieki”

„Dam im imię na wieki”

W regionie sadowieńskim Żydzi pojawili się w większej liczbie w pierwszej połowie XIX i XX wieku. Zajmowali się przeważnie handlem, karczmarstwem i rzemiosłem, nie uprawiali natomiast roli.