Posts Tagged ‘Michał Bogucki’

Razem dla Michałka!!!

Razem dla Michałka!!!

Oprócz prowadzonej zbiórki funduszy do puszek czy zbiórki plastikowych kapsli, prowadzona jest też internetowa zbiórka pieniędzy na portalu siepomaga.pl.