Posts Tagged ‘spotkanie informacyjne w Sadownem’

Kategoryczne „NIE”

Kategoryczne „NIE”

Społeczeństwo i lokalne władze samorządowe mówią jednym głosem: „Sprzeciwiamy się budowie instalacji do segregacji odpadów na terenie gminy Sadowne”.