Posts Tagged ‘Jerzy Madzelan’

O Zarębach Kościelnych na łamach archiwalnych tygodników

O Zarębach Kościelnych na łamach archiwalnych tygodników

Kontynuujemy wycieczkę w czasie i przestrzeni po najdalszych zakątkach naszego brokowskiego mikrokosmosu. Byliśmy już w Czyżewie, Stoczku i Porębie, a teraz przyszedł czas na Zaręby Kościelne.

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1798–1810

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1798–1810

Od końca roku 1797 wpisów w księgach parafialnych dokonywano w tabelach podług wzoru wymaganego przez władze austriackie. Nic więc dziwnego, że sadowieńscy duchowni nadali księdze ochrzczonych z tego okresu nazwę „austriackie urodzenia”.

O brokowskiej i okolicznych strażach pożarnych…

O brokowskiej i okolicznych strażach pożarnych…

…w „Przeglądzie Pożarniczym” z lat dwudziestych XX w.

ROK 1807 – FRANCUZI W BROKU

ROK 1807 – FRANCUZI W BROKU

6 października 1806 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III lekkomyślnie wypowiedział wojnę Napoleonowi, a już 14 października wojska pruskie otrzymały nokautujące ciosy pod Jeną i Auerstädt.

O Porębie na łamach archiwalnych tygodników

O Porębie na łamach archiwalnych tygodników

Dzisiaj o miejscowości, która od kilkudziesięciu lat znajduje się na trasie przejazdu prawie każdego podróżnego, który z centrum Polski podąża ku naszym okolicom.

Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1644–1710

Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1644–1710

Wpisy zawierają kolejno: datę ślubu; numer aktu; nazwę miejscowości; dane duchownego, który małżeństwo pobłogosławił; imiona i nazwiska oblubieńców;

O Stoczku Węgrowskim na łamach archiwalnych tygodników

O Stoczku Węgrowskim na łamach archiwalnych tygodników

Jeszcze do niedawna głównym środkiem komunikacji brokowiaków z Warszawą była kolej, stacją zaś kolejową Sadowne Węgrowskie.